Hälsningar från Smålandstriennalen

Den första Smålandstriennalen, med temat “Små Land”, genomfördes sommaren 2023 mellan den 27 maj och den 1 oktober av det nybildade distriktet Konstfrämjandet Småland.

Sammanlagt medverkade 84 konstnärer, konstnärskollektiv och forskare i triennalen som ägde rum på 37 olika platser runt om i Smålands tre regioner: Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

24 lokalt och regionalt förankrade projekt och 59 programpunkter genomfördes under triennalen.

Några exempel:

Diö konsthall: I det lilla samhället Diö förverkligade konstnären Ella Tillema Diö Konsthall, ett projekt som utgår från en flaggstång i konstnärens trädgård. Diö Konsthall är en oberoende, experimentell utställningsplats, som varken förhåller sig till den invanda konstpubliken eller den för konsten normativa, vita kuben. Under triennalen har fyra utställningar genomförts, med bland andra konstgruppen FUL, Petra Lindholm och av barnen på förskolan Bokhultet.

Kulturvagnen: I samarbete med Kalmar konstmuseum gick den ambulerande konsthallen Kulturvagnen ut med ett open call, som resulterade i samlingsutställningen “Efterkonstruktioner” på temat gestaltad livsmiljö. Kulturvagnen har turnerat runt i Kalmar- och Kronobergs län och gjort nedslag på tio olika platser. Från marknader och hembygdsgårdar till parkeringsplatser utanför livsmedelsaffärer och konstinstitutioner.

Gässemåla AiR/Landing Thoughts: I en gammal skola norr om Växjö prövades förutsättningarna för ett konstnärsresidens, bland annat genom kursen Landing Thoughts. Landing Thoughts är en plattform för experimentell utbildning efter konsthögskolan, utvecklad från en angelägenhet att ta upp och skapa nya konversationer, ledd av Kate Moss och Laura Piasta. Kursen bestod av fem möten ledda av inbjudna gästartister. Gässemåla Air stod också som värd för triennalens avslutande symposium om självorganiserade platser.

Det stora gungflyet/Mossens medvetande: Amanda Cardells utställning “Det stora gungflyet” visades under sommaren på Smålands Konstarkiv, för att i augusti transformeras och flytta till Naturrummet i Store Mosse Nationalpark som “Mossens medvetande”. Nationalparken är Sydsveriges största myrmark och naturrummet lockar varje år över 160 000 besökare, varav många är från utlandet. I september genomförde Cardell en performativ vandring i morgondimman på mossen där hon intog en vadarfågels gestalt.

Naturkulturreservatet Marhult: I det av konstnären Timo Menke initierade projektet Naturkulturreservatet Marhult har konstnärer, forskare och andra medverkande bjudits in för att på olika sätt förhålla sig till en olaglig avfallsdeponi i Marhult, Uppvidinge kommun. Under triennalen har Naturkulturreservatet aktiverats som en självorganiserad, tvärvetenskplig plattform. I juli arrangerades en öppen workshop Waste in progress och i september Naturkulturfestivalen Wastestock i Dädesjö Hembygdspark i samarbete med hembygdsföreningen.

Vuxit ur alla skor: I augusti inledde konstnären Josefin Jussi Andersson sitt platsspecifika arbete kring stadsplanering i Jönköping, en stad som på grund av sitt snabba växande och byggande fått epitetet Smålands Dubai. När mark, ofta av industriell prägel i centrumnära periferi förvandlas till högresta exklusiva byggnader i betong och glas, frågar sig konstnären om det går att betrakta denna arkitektoniska och sociala utveckling på något annat sätt än just utveckling? I september framfördes performanceverket Vuxit ur alla skor i på Carl Nyréns plats i centrala Jönköping, framför det nybyggda Quality Match Hotel i Jönköping. Resultatet av Anderssons arbete presenteras i samarbete med Österängens konsthall i januari-februari 2024.

Open Art Camp: Open Art Camp på Tallgården i stadsdelen Araby i Växjö var ett av många konstkollon som genomfördes inom ramen för Smålandstriennalen. Utgångspunkten för kollot var mellanrummen och medmänniskorna som bor, vistas och verkar här. Vems plats är det? Varför är man här? Vad gör man här? Har platsen andra namn eller smeknam? Kollot arrangerades och genomfördes av Växjö Konsthall.

Även om Smålandstriennalen officellt är avslutad för denna gång, är det flera projekt som fortsätter efter triennalen och in under 2024. Bland annat "Vuxit ur alla skor" av Josefin Jussi Andersson som nämndes ovan och Siggalycke Teaterskola, som bjuder in till en presentation och performance på Tingsryds bibliotek den 30 november.

Visa alla