Styrelse

Konstfrämjandet Smålands styrelse består av:

Ordförande: Johanna Linder

Sekreterare: Sara Hemmingsson

Justerare: Ragnhild Lekberg

Kassör: Carolina Jonsson