OPEN CALL — Sommar 2024

Open Call till konstnärer verksamma i Småland, för platsspecifika och publika projekt, arbeten, utställningar och residens.

Open Call till konstnärer verksamma i Småland, för platsspecifika och publika projekt, arbeten, utställningar och residens. Sök upp till 40 000 SEK exkl moms. Projektet ska genomföras någon gång mellan juni - september 2024 och redovisas senast den 1 november.

Konstprojekt som har ett utåtriktat och kunskapsspridande fokus samt har lokal samverkan och/eller ett publikt program kommer att prioriteras.

Ansökan ska innehålla:
Vem/vilka som söker
Namn på projektet
Beskrivning av projektet
När och var det ska genomföras
Namn på arvoderade konstnärer
Eventuella samarbetspartners
Budget

Ansökan skickas till smaland@konstframjandet.se senast söndagen den 16 juni.

Frågor besvaras av Johanna Linder, Sara Hemmingsson, Paola Zamora och Lovisa Smedjebäck Youngström genom smaland@konstframjandet.se

Visa alla