Distrikt Öland/ Kalmar: Tredje generationen — Oscar Guermouche

I det pågående projektet ”Tredje generationen” resonerar Oscar Guermouche kring självbilden och hotbilden – vi och de andra, hemma och borta, försvar och angrepp. Sommaren 2015 presenteras projektet som en del av det nya distriktet Öland-Kalmar.

Hotbilden definierar mig och var jag hör hemma; den definierar oss i relation till de andra, här i relation till där. Och det är de andra, där, som utgör ett hot mot oss, här. Men om jag inte ingår i vi och om jag inte hör hemma här, och om jag inte heller tillhör de andra eller hör hemma där, vad utgör då ett hot gentemot mig?

Utgångspunkten för projektet är kopplad till platsen där Oscar Guermouche bor, en by på östra Öland, samt till hans invandrarbakgrund och hans militära utbildning. Med fokus på kroppen och förkroppsligandet, bland annat utifrån civilisation, föreställningar om ras, tillhörighet, tillgänglighet, appropriering och performativitet, försöker han utröna var han hör hemma, vad som hotar honom och hur han skyddar sig.”Tredje generationen” utgörs av flera delar och har under de senaste två åren tagit olika uttryck, bland annat som performance och som föreläsningar.

Under våren 2015 har Oscar Guermouche konstruerat en installation med 200 av de insamlade citat som ingår i projektet. Genom textutdrag från bland annat tidningsartiklar, encyklopedier, kampanjer och lagtexter, anslagna på en drygt 30 meter lång barrikad, sammanlänkas svenska folkrörelser, myndigheter och politiska partier med actionfilmer, militära traditioner och högerextrema milisgrupper.

I samarbete med Konstfrämjandet Kalmar-Öland skulle installationen presenteras på Ölands museum Himmelsberga under hela sommaren 2015. Efter en medialt uppmärksammad kontrovers mellan konstnären och delar av museets styrelse, revs installationen redan efter några veckor och flyttades till Kultivator. Där återuppbyggdes den med anpassning till den nya platsen.

Visa alla